Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

[DKVS]Share Bản Đao Kiếm Vô Sông VIP Của Bá Vương Thần Long Bao Gồm Website

Share
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 30/11/13, 10:28 am

  Bản Chiết Xuất Từ Bản VIP Của Bá Vương Thần Long Share Full Bao Gồm Giao Diện Web
  Hình Ảnh:

  Bản Này Prop Ít Các Bạn Có Thẻ Chỉnh Lại (Hướng Dẫn Sau)
  Nhiều Thú Cưỡi VIP + Thần Khí VIP
  Max Đồ Là 5k + Đã Tích Hợp Sẵn Lever 10k
  Việt Hóa Cũng Tương Tự 100%
  Đã Tích Hợp Sẵn WebSite Đẹp Của Bá Vương
  Tích Hợp Sẵn Lệnh GM Bật Luôn Trên Sever
  Có Cả WEBSHOP Và SQL Đầy Đủ
  Mọi Map Train Đã Được Update Trên Bản VIP Lần Này
  Nhiều Pet Lạ Mắt
  Cài Đặt Đơn Giản Chỉ Cần Bỏ Vào XAMP up SQL Lên Là Có Thẻ Chiến Game


  Link SafeShare: http://safeshared.com/S1veB6aiSa1RChQ_MpAslrio
  Link Mega: https://mega.co.nz/#!SUpQiYKK!ZR75liQgLkYE4RiWfIkX4Rb5We4fJOHsNce7aWEhVlg
  Pass Giải Nén: Gamerur.com
  Link Download SQL: https://docs.google.com/file/d/0B8yr_IUFPs1BdHhsc0VXSzA1RTA/edit (Tạo Đặt Là Warriors) 
  Hướng Dẫn Cài Đặt: http://safeshared.com/mubHS51mey9YRgR2OswcmcDk
  Làm Theo Tương Tự Phải Có Xamp
  Và Lưu Ý Để Xem Được File Đó Vui Lòng Tải Team Việt Hóa Về Là Được Bật Để Xem Video

  Lưu Ý: Các Bạn Chỉnh Trong File /choi-game/s1/index.php
  Chỉnh Lại Tất Cả Thành Như Sau Là Có Thể Vào Game
  Đã UP Lại SQL Very Happy


  Code:
  <?php
  session_start();
  include("config.php");
  $user_id = intval(@$_SESSION['user_id']);
  if(!$_SESSION['user_id'])
  {
  header('Location: ../dang-nhap');
  }
  $sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM account WHERE id='{$user_id}'");
  $member = @mysql_fetch_array( $sql_query );
  $user = $member['username'];
  $pass= $member['password'];
  ?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <title>S1 - Bá Vương Thần Long</title>
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="keywords" content="" />
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset="gb2312" />      
     <script src="js/swfobject.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="js/rightclick.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="js/swffit.js" type="text/javascript"></script>
  <script language="JavaScript">
  var  message="";function clickIE() {if (document.all) {(message);return   false;}}function clickNS(e) {if   (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {if   (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}if  (document.layers)   {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;document.onselectstart=clickIE}document.oncontextmenu=new   Function("return false")
  </script>   
  <script type="text/javascript">
        function navigateToSignIn(){window.onbeforeunload=null;window.location.href='http://<?php echo $url;?>/index.php';}
        var flashvars={ip:"127.0.0.1",port:"8003",url:"http://<?php echo $url;?>/login-tool/webol/",account:"<?php echo $user; ?>",psw:"<?php echo $pass; ?>",server:"1"};
        var params = {menu:"false",scale:"noScale"}
        swfobject.embedSWF("http://<?php echo $url;?>/login-tool/webol/GameLoader.swf","customRightClick","100%","100%","9.0.0","expressInstall.swf", flashvars, params);
        window.onbeforeunload=function(){return"Thoát à?";}
     </script>   
  </head>
  <body id="flashcontent" scroll="no" onload="RightClick.init();" bgcolor="#000000" style="margin:0;height:100%;">
     <div id="customRightClick" style="float:left">
           <p>Bạn cần nâng cấp Flash Player để chơi game!</p>
           <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"> <img   src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif"   alt="Get Adobe Flash player" /> </a></p>
        </div>
     <div style="display:none;position:absolute;z-order=-100"></div>
  </body></html>


  Last edited by JohnRiss on 08/01/14, 05:51 pm; edited 5 times in total
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 26

  Giới tính : Male

  Gold : 50

  Cảm Ơn : 1

  Ngày Tham Gia : 2013-11-10

  Post by heroskz on 30/11/13, 12:21 pm

  Có hướng dẫn cài đặt không huynh?
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 30/11/13, 12:37 pm

  có trên đó đó bác
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 190

  Giới tính : Male

  Gold : 646

  Cảm Ơn : 25

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by Phong Lê on 30/11/13, 12:45 pm

  uppppppppppppp đang tải like
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 30/11/13, 12:49 pm

  thank bác Very Happy 10 charr
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 120

  Giới tính : Male

  Gold : 285

  Cảm Ơn : 13

  Ngày Tham Gia : 2013-11-26

  Post by Tiêu Viêm on 30/11/13, 12:53 pm

  chơi 1 mình cũng hơi bùn đó Very Happy  dù sao cũng thank up Smile 
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 190

  Giới tính : Male

  Gold : 646

  Cảm Ơn : 25

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by Phong Lê on 30/11/13, 02:15 pm

  Thớt hướng dẫn em chơi offline đi em mo nãy h ko ra Smile
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 30/11/13, 02:17 pm

  dễ mà bạn bỏ cái htdocs Vào XAMP

  nếu chưa có xamp lên google rõ xamp bấm dòng đầu tiên rồi down về rồi bỏ HTDOCS vào

  xong cái forder source mở cái 1-sever mở cái GHP lên là xong
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 190

  Giới tính : Male

  Gold : 646

  Cảm Ơn : 25

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by Phong Lê on 30/11/13, 02:19 pm

  có cần chạy ct Xamp ko thớt?
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 30/11/13, 02:26 pm

  thì bỏ vào xamp rồi bật cái 1-sever rồi là xong cần bật xamp 2 cái đầu 

  rồi chọn SQL up database q.sql ấy vào đặt là warriors là xong đăng ký xong vào game

  với trang chủ là 127.0.0.1/trang-chu

  bao gồm cả nạp thẻ trong đó nữa
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 26

  Giới tính : Male

  Gold : 50

  Cảm Ơn : 1

  Ngày Tham Gia : 2013-11-10

  Post by heroskz on 30/11/13, 02:41 pm

  SQL up database chỗ nào a?

  hay phải cài Navicat for my SQL ?
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 30/11/13, 02:48 pm

  SQL or NAvicat cũng dc
  tạo database mới đặt tên warriors pass Là thachoem
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 26

  Giới tính : Male

  Gold : 50

  Cảm Ơn : 1

  Ngày Tham Gia : 2013-11-10

  Post by heroskz on 30/11/13, 03:27 pm

  Chạy 1.Server báo lỗi anh ơi


  Chạy với quyền Administrator thì nó ra có thế này.
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 30

  Giới tính : Male

  Gold : 84

  Cảm Ơn : 4

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by NedProtoy on 30/11/13, 03:37 pm

  chưa cài font china nó thế 23
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 30

  Giới tính : Male

  Gold : 84

  Cảm Ơn : 4

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by NedProtoy on 30/11/13, 03:38 pm

  chạy với quyền admin xong đợi nếu nó ra thêm 1 dòng dưới nữa thì vào game với ip 127.0.0.1
  trong web sửa hết IP 42.112.20.125 thành 127.0.0.1 nhé
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 30

  Giới tính : Male

  Gold : 84

  Cảm Ơn : 4

  Ngày Tham Gia : 2013-11-14

  Post by NedProtoy on 30/11/13, 03:40 pm

  [You must be registered and logged in to see this link.] wrote:chạy với quyền admin xong đợi nếu nó ra thêm 1 dòng dưới nữa thì vào game với ip 127.0.0.1
  trong web sửa hết IP 42.112.20.125 thành 127.0.0.1 nhé
  đúng rồi thank bạn 5
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 26

  Giới tính : Male

  Gold : 50

  Cảm Ơn : 1

  Ngày Tham Gia : 2013-11-10

  Post by heroskz on 30/11/13, 03:44 pm

  Nó ra 7 cái [INFO] là hết à... :/
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 26

  Giới tính : Male

  Gold : 50

  Cảm Ơn : 1

  Ngày Tham Gia : 2013-11-10

  Post by heroskz on 30/11/13, 03:46 pm

  Cụ thể cho em đường dẫn các file cần đổi IP được không, tks Very Happy
  avatar

  Tổng số bài gửi : 18

  Giới tính : Male

  Gold : 44

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-10

  Post by darkheropet on 30/11/13, 04:09 pm

  JohnRiss có yh hk
  cho mình dc hk
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 30/11/13, 04:13 pm

  có gì nói trên đây luôn nè
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 30/11/13, 04:16 pm

  [You must be registered and logged in to see this link.] Very Happy
  Mem quen thuộc
  avatar

  Tổng số bài gửi : 190

  Giới tính : Male

  Gold : 646

  Cảm Ơn : 25

  Ngày Tham Gia : 2013-11-08

  Post by Phong Lê on 30/11/13, 04:22 pm

  ai chơi đc ùi làm cho mình cái video hd làm với Smile
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 30/11/13, 04:48 pm

  đã up VIDEO Very Happy
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 14

  Giới tính : Male

  Gold : 28

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2013-11-27

  Post by mtuankt on 30/11/13, 05:03 pm

  sao giải nén bị lỗi vậy chủ thớt
  S-MOD
  avatar

  Tổng số bài gửi : 339

  Giới tính : Male

  Gold : 1241

  Cảm Ơn : 173

  Ngày Tham Gia : 2013-11-29

  Mem gắn bó

  Post by PN.GRP on 30/11/13, 05:15 pm

  pass giải nén Gamerur.com Không viết hoa chữ G

  Post by Sponsored content