Diễn Đàn Game - Forum Game Private | GamePrivate.Biz

Xin Chào

Giúp tui với.............. !

Share
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 5

  Giới tính : Male

  Gold : 12

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2014-02-28

  Post by dralink on 12/03/14, 09:16 am

  Tui đang cài bản ĐKVS 2 của ông JohnRiss bản Đao Kiếm Vô Song VIP nhưng không được. Mong bác nào có thể giúp đỡ tui với:

  1. Khi chạy GPH.exe chỉ chạy ra 7 dòng INFO, không thấy ra Sever start success ( chạy = quyền Admin )


  2. Khi chạy vào game [You must be registered and logged in to see this link.] thì màn hình đen hiện dòng chữ : " Đang tải.... "


  Giờ không biết phải làm thế nào cả. Mong bác nào đó có lòng giúp tui với. Tui cảm ơn trước.....


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  New Mem
  avatar

  Tổng số bài gửi : 7

  Giới tính : Male

  Gold : 14

  Cảm Ơn : 0

  Ngày Tham Gia : 2014-01-26

  Post by menvoicam on 07/04/14, 08:15 pm

  ban coppy cai doan o tren trang share :  < class="cont_code">
  Code:
  <?php
  session_start();
  include("config.php");
  $user_id = intval(@$_SESSION['user_id']);
  if(!$_SESSION['user_id'])
  {
  header('Location: ../dang-nhap');
  }
  $sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM account WHERE id='{$user_id}'");
  $member = @mysql_fetch_array( $sql_query );
  $user = $member['username'];
  $pass= $member['password'];
  ?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <title>S1 - Bá Vương Thần Long</title>
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="keywords" content="" />
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset="gb2312" />      
     <script src="js/swfobject.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="js/rightclick.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="js/swffit.js" type="text/javascript"></script>
  <script language="JavaScript">
  var
    message="";function clickIE() {if (document.all) {(message);return  
  false;}}function clickNS(e) {if  
  (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {if  
   (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}if
   (document.layers)  
  {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;document.onselectstart=clickIE}document.oncontextmenu=new
     Function("return false")
  </script>   
  <script type="text/javascript">
        function navigateToSignIn(){window.onbeforeunload=null;window.location.href='http://<?php echo $url;?>/index.php';}
   
       var flashvars={ip:"127.0.0.1",port:"8003",url:"http://<?php echo
   $url;?>/login-tool/webol/",account:"<?php echo $user;
  ?>",psw:"<?php echo $pass; ?>",server:"1"};
        var params = {menu:"false",scale:"noScale"}
   
       swfobject.embedSWF("http://<?php echo
  $url;?>/login-tool/webol/GameLoader.swf","customRightClick","100%","100%","9.0.0","expressInstall.swf",
   flashvars, params);
        window.onbeforeunload=function(){return"Thoát à?";}
     </script>   
  </head>
  <body id="flashcontent" scroll="no" onload="RightClick.init();" bgcolor="#000000" style="margin:0;height:100%;">
     <div id="customRightClick" style="float:left">
           <p>Bạn cần nâng cấp Flash Player để chơi game!</p>
   
          <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer">
   <img 
   src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" 
    alt="Get Adobe Flash player" /> </a></p>
        </div>
     <div style="display:none;:D:absolute;z-order=-100"></div>
  </body></html>
  bo? vao` cai trang o trong thu muc s1 index.php thi phai?